Pasiūla

VERTIMAI  ŽODŽIU 

Vertimo žodžiu tikslas yra padėti bendrauti. Versti žodžiu nereiškia versti pažodžiui, bet teisingai perteikti mintį iš vienos kalbos į kitą. Vertėjas verčia greitus pasisakymus ir turi nedelsdamas juos sujungti į sakinį. Ši užduotis palieka mažai laiko apmąstymams ir tinkamo stiliaus paieškai. Vertėjas privalo reaguoti greitai ir pasikliauti įgūdžiais. Taigi vertėjas žodžiu dirba konkrečiu laiku, užmegzdamas tiesioginį ryšį su kalbančiuoju ir klausytoju. 

Yra trys pagrindiniai vertimo būdai:

        nuoseklusis vertimas: vertėjas yra šalia kalbančiojo. Jis klauso ir atkartoja visą jo kalbą, naudodamas pasisakymo metu padarytus užrašus (susirinkimai, susitikimai, konferencijos, vizitai, mokymai ir pan.),

        sinchroninis vertimas: verčiama iš kabinos, kurioje būna ne mažiau kaip du vertėjai. Pasisakantis salėje asmuo kalba į mikrofoną, vertėjas seka kalbą per ausines ir beveik tuo pačiu metu verčia į mikrofoną. Salėje sėdintis klausytojas, pasirinkęs atitinkamą kanalą, gali girdėti vertimą į pageidaujamą kalbą  (aukštojo lygio susitikimai, kongresai, konferencijos, seminarai, spektakliai ir pan.),

         vertimas pašnibždomis: vertėjas užima vietą tarp dalyvių ir verčia tuo pačiu metu šnabždėdamas į ausį besiklausančiajam (neformalūs susitikimai, darbiniai pokalbiai, derybos ir pan.).  

Taip pat siūlome šias vertimo paslaugas:

        vertimas telefonu: vertėjas klauso kalbančiojo telefonu ir verčia jo kalbą užsakovui, taip pat verčia tai, ką užsakovas nori perduoti pašnekovui.

        vertimas verslo kelionių metu: vertėjas padeda bendrauti su verslo partneriais, tarpininkauja sprendžiant įvairius klausimus.

 

asdasd