LITEWSKI

Litewski – to mój język ojczysty, polskiego nauczyłam się w Polsce, rosyjski siłą rzeczy zawdzięczam ówczesnemu systemowi nauki na Litwie. Moja miłość – język międzynarodowy esperanto. Znam jeszcze francuski, angielski i trochę hiszpański.
Uprawnienia tłumacza przysięgłego (TP/357/05) posiadam tylko na język litewski i rosyjski. Czekam na nowelizację Ustawy, która przywróci możliwość uwierzytelniania dokumentów również w języku esperanto.

 dalszy tekst w przygotowaniu